IME UTOPIJE

Gordana Bosanac

IME UTOPIJE


Godina izdanja: 2015
175 stranica
tvrdi uvez
ISBN:978-953-58605-0-1
Cijena:

IME UTOPIJE je izuzetno nadahnuto napisana knjiga, koja nam osim filozofske argumentacije nosi rječite slike iz života i iskustva ljudi na našim prostorima, te putem nje dobijamo cjelovit vremenski presjek onoga što je bilo – i onoga što dolazi, jer ima socijalni potencijal za svoju 'prirodnu' realizaciju. Pod naslovom Jugoslavensko samoupravljanje – izigrana utpija emancipacijskog projekta, autorica u biti kritizira način na koji su političke elite izigrale i uništile jedan socijalni projekt, jednu utopijsku ideju-mogućnost i potrebu, jer su je neznalački i arogantno inaugurirale, nametnule u život i praksu ljudi 'izvana', zakonom.

Ona kaže : "Inauguracija je uprizorenje časti i značaja, a uz to sve više i društvene moći koja rado priliježe uz ova uveličavanja. No, ontološki status dvojnosti inauguracije jest ono što je od interesa za temu ove knjige: ona na poseban način, simboličkom snagom udvostručava stvarnost... Problem inauguracije nastaje onda kada se ona provodi na neprimjerenim predmetima: sustavu društvenog uređenja, ekonomskom sustavu društvenih odnosa, svijesti, a prije svega sustavu materijalne i duhovne proizvodnje, osnovnom uvjetu opstanka neke zajednice." I dalje:

"Kako se samo politička elita usudila takovo nerazvijeno društvo, na tako niskom stupnju socijabilnosti nazivati socijalističkim? Nije li time socijalizmu za sva vremena, ne samo oduzeto nego i nepovratno uništeno značenje?!" Naime, u periodu nakon raspada jugoslavenske političke zajednice, pojam je socijalizma i samoupravljanja postao odiumom svih post-komunističkih, zapravo anti-komunističkih diskursa. Jednostavno, samoupravljanje se željelo istisnuti iz teorijskih elaboracija zajedno s jednako proskribiranim terminima socijalizma i, nadasve, komunizma. Samoupravljanje je tako postalo nazivljem izgubljena smisla, nad kojim trebna provesti svojevrsnu "lustraciju".

Knjiga dakle ukazuje i na apsurdnu kritiku socijalizma u nas – kao nečega što nije niti postojalo, te se kritikuje "prazna riječ". Stoga je knjiga izuzetan doprinos političkoj kuturi, a samim tim kulturi općenito.

O AUTORICI:
Gordana Bosanac (31.01.1936 - 31.08.2019) rođena je u Varaždinu. U Zagrebu je živjela od 1945., a nakon gimnazije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje te 1960. diplomira filozofiju i povijest umjetnosti. Doktorat znanosti stječe 1967. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, obranivši tezu iz komunikološke tematike. Ta je tema dovodi do daljnjih teorijskih problema odgoja i obrazovanja, o čemu je objavila knjigu Edukacijski izazov (1983). Tijekom godina objavljuje radove u časopisima i surađuje na Trećem programu Hrvatskog radija, sudjeluje na filozofskim simpozijima Hrvatskog filozofskog društva, surađuje na projektu Instituta za društvena istraživanja ("Rod i kultura"), bavi se feminističkim teorijama te perspektivom društvenih promjena i sudbinom humanizma. Objavila je niz članaka u mnogim revijama (dosta dobar uvid može se naći na linku: Bibliografiija članaka, B. Milinković-K. Vranješ: "Selektivna bibliografija radova istraživača i vanjskih suradnika IDIS-a / IDIZ-a: 1964.-2004
http://www.idi.hr/wp-content/uploads/2014/04/IDIZ_1964-2014.pdf

Objavila je knjige pod sljedećim naslovima: Izabrana djela Blaženke Despot (2004.), Utopija i inauguralni paradoks : prilog filozofsko - političkoj raspravi. - Zagreb : KruZak, 2005.; Filozofija i rod (Bosanac, Gordana; Jurić, Hrvoje; Kodrnja, Jasenka (ur.), Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2005. (zbornik)), Visoko čelo. Ogled o humanističkim perspektivama humanizma (2010.); Sentimentalni eseji (Altagama Zagreb) 2013.

https://www.sabh.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1285:tribina-ime-utopije&catid=5:novosti&Itemid=14

Video-promocija u knjižnici Ogrizović
https://www.facebook.com/ana.kvesic.562/videos/1117840898277943/UzpfSTc4NjM4MDM4MTQ5Mzk3NzoxODUzNDc4NzE0Nzg0MTMz/

Više: iz recenzija

Ovaj rukopis autorice Gordane Bosanac, na neki način, nastavak je njezina znastvenog istraživanja teme o fenomenu "inauguralizma", utopije, te jugoslavenskog socijalističkog političkog "eksperimenta".

Temelj ovoga istraživanja, naime, postavljen je u prethodnoj autoričinoj knjizi Utopija i inauguralni paradoks (KruZak, Zagreb 2005.).

Ovoga je puta u središtu razmatranja osebujni jugoslavenski politički eksperiment pod nazivom "samoupravljanje".

U uvodnom dijelu studije, autorica uspstavlja kontekst rasprave. Naime, u periodu nakon raspada jugoslavenske političke zajednice, pojam je samoupravljanja postao odiumom svih post-komunističkih, zapravo anti-komunističkih diskursa.

Jednostavno, samoupravljanje se željelo istisnuti iz teorijskih elaboracija zajedno s jednako proskribiranim terminima socijalizma i, nadasve, komunizma.

Samoupravljanje je tako postalo nazivljem izgubljena smisla, nad kojim terna provesti svojevrsnu lustraciju.

Drugi dio rukopisa, što ga autorica naziva glavnim motivom za knjigu, započinje ispitivanjem jugoslavesnkog samoupravljanja kao inauguralnog fenomena. Ispituje se, najprije sam pojam inauguracije a zatim se razmatra svojevrsni inauguralni paradoks.

Sam pojam inauguralnog paradoksa podrazumijeva uvođenje nečega što zbiljski ne postoji: iz jedne razine zbiljskog prenositi u drugu znači – inaugurirati: posvećivati, tj. neku stvar ili zbilju uzvisiti na viši rang postojanja, za nju proizvesti novu zbiljnost. Takav je slučaj bio s jugoslavenskim, ali i sa svim drugim realno postojećim socijalizmima, poglavito na području tzv. "Istočnoeuropskog bloka".

Suština samoupravnog socijalizma kao inauguralnog paradoksa sadržana je, dakle, u iluziji da inaugurirno ime garantira njegovo ostvarenje.
Jedan je od najvažnijih autoričinih zaključaka taj da ni komunizam, ni socijalizam, pa niti socijalističko samupravljanje nisu nikada zbuljski postojali! Time svaka njihova osuda gađa u praznu metu i pokazuje lažan domet današnjih nestručnih i mrzilačkih govora o narečenim fenomenima. Neostvarenost socijalizma, komunizma i socijalističkog samoupravljanja tako se pokazuje mogućim budućim filozofijskim i živototvornim zadatkom.

Socijalističko samoupravljanje nije tek promašeni eksperiment, već predstavlja i danas izazovni intelektualni, a zatim i praktički horizont promjene postojećih neodrživih odnosa suvremena neoliberalnog okvira.
(prof. Marjan Krivak – iz recenzije)

Polazeći od svojih istraživanja prezentiranih u prethodnoj knjizi Utopija i inauguralni paradoks (KruZak, Zagreb 2005.), Gordana Bosanac je u središte svojih razmatranja postavila osebujni jugoslavenski politički eksperiment pod nazivom "samoupravljanje'. Nasuprot ideologiziranim pokušajima jednostrane i radikalno redukcionističke eliminacije svakog smisla i totalne negacije vrijednosti tog eksperimenta, autorica pokušava osvijetliti njegovu genezu i historijsko-povijesni kontekst, te u tom smislu uvodno upozorava na filozofijsko podrijetlo samoga pojma, kojeg dovodi u vezu s latinskim pojmom municipium. Administrativna i geopolitička samostalnost jedinica lokalne samouprave biti će, dakle, osnovom samoga pojma. Na koncu ove analize, dolazi se do zaključka da samoupravljanje pretpostavlja djelovanje svijesti i svjesnih učinaka pojedinačnih odluka, ponašanja, odnosa, što u konačnici znači da ono pretpostavlja samosvijest subjekta.

Intencija knjige usmjerena je na kritiku ideologijsko-političkog iluzionizma, tj. vladavine iluzija kojima više nije potrebna nikakva zbiljnost, te prikazuje "inauguralizam kao socijalističku sudbinu".

Iz svega toga autorica pokušava otkriti bit "samoupravnog socijalizma" kao inauguralnog paradoksa. Ona je sadržana u nemogućnosti da samo imenovanje odgovara zbiljnosti i da ime određuje ili može odrediti istinu bića.

Autorica zaključno argumentira u prilog teze prema kojoj jugoslavensko samoupravljanje kao povijesno nasljeđe, je i pozitivno nasljeđe - tako se pokazuje mogućim budućim filozofijskim i živototvornim zadatkom, posebice u aktualnom kontekstu obilježenom neoliberalnim okvirima.
(prof. Lino Veljak, iz recenzije)

Adresa

Shura Publikacije
Pobri, Ulica Dragi 22
51 211 Matulji - Opatija
Hrvatska

Kontakt

Email: shura.publications@gmail.com
Mob: +385 (0)92 110 55 11
Tel: +385 (0)51 70 91 29

";