Shura Publikacije
create a site

Shura Publikacije


poduzeće za izdavaštvo,
istraživanje i konzalting

Izdavaštvo

Osnovna orijentacija izdavačkog programa je uspostavljanje mosta Hrvatske i Balkana sa Mediteranom i Europom. Popis naših izdanja uključuje naslove Na zabavi revolucije, Navrati ON ponekad, Izbrisani...
Više...

Istraživanje

U uvjetima slobodne tržišne ekonomije, ispitivanje javnog mnjenja i tržišta imaju neprocjenjivu vrijednost u procesu poslovnog
planiranja i investiranja.
Više...

Konzalting

Kako komunicirati s javnošću,s medijima i tržištem? Kako komunicirati s poslovnim okruženjem? Kako formulirati Vaše strategije?
Više...

Organizacijski poslovi

Cilj je ovih usluga olakšati vam posao oko organiziranja sastanaka, konferencija i sl. kako biste se Vi fokusirali isključivo na postavljene ciljeve.
Više...


Adresa

Shura Publikacije
Pobri, Ulica Dragi 22
51 211 Matulji - Opatija
Hrvatska

Kontakt

Email:
mail@shura-edit.com
shura.publications@gmail.com
Mob: +385 (0)92 110 55 11 
Tel: +385 (0)51 70 91 29