free website templates

Izdavaštvo

Osnovna orijentacija izdavačkog programa je uspostavljanje mosta Hrvatske i Balkana s Mediteranom, Europom i svijetom. Takva namjera podrazumijeva naslove koji nam kulturološki, tehnološki i idejno približavaju svijet, odnosno bogatstvo načina života. To je izbor djela, ne kapitalnih, nego kapilarnih, onih koji odražavaju promjene u svakodnevnici europskog načina života.

U našem katalogu imamo tiskane i e-knjige.

Adresa

Shura Publikacije
Pobri, Ulica Dragi 22
51 211 Matulji - Opatija
Hrvatska

Kontakt

Email: shura.publications@gmail.com
Mob: +385 (0)92 110 55 11
Tel: +385 (0)51 70 91 29