develop your own website

Organizacijski poslovi

Usluga organizacijskih poslova olakšat će Vam posao oko organiziranja sastanaka, konferencija i sl. kako biste se Vi mogli fokusirati isključivo na postavljene ciljeve.

Naša praksa će Vam pomoći da izbjegnete uobičajene prepreke s kojima  ćete se suočiti u većini slučajeva.  U okviru organiziranja aranžmana ove vrste, uključen je: 


1. organiziranje konferencija za novinare (press konferencija);  

2. organiziranje i priprema za održavanje svih vrsta skupova;  

3. priprema i iznajmljivanje neophodne opreme za održavanje skupova (projektor, platno, laptop, oprema za simultano prevođenje...), kao i tehnička podrška.

Adresa

Shura Publikacije
Pobri, Ulica Dragi 22
51 211 Matulji - Opatija
Hrvatska

Kontakt

Email: shura.publications@gmail.com
Mob: +385 (0)92 110 55 11
Tel: +385 (0)51 70 91 29